Živé webky

Zmluvné Podmienky

Články

Posledne upravené: Február 16, 2024

článok: www.tabletporn.com – obsah

Podmienky tejto dohody ("Dohoda") upravujú vzťah medzi ja/Vami (ako Hosť a/alebo Člen) a, na základe vašej krajiny/trvalého pobytu, buď JWS Americas S.à r.l., súkromnú spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrovanú v luxemburskom obchodnom registri pod číslom 249.539, ak ste sa identifikovali ako žijúci v Spojených štátoch, alebo JWS International S.à r.l., súkromnú spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registrovanú v luxemburskom obchodnom registri pod číslom 249.566, ak ste uviedli, že žijete v akejkoľvek inej krajine mimo Spojených štátov (JWS Americas S.à r.l. a JWS International S.à r.l. odteraz ďalej uvádzané len ako "Prevádzkovateľ webstránky") ohľadom používania služieb na www.tabletporn.com webstránke. V tejto dohode “www.tabletporn.com” odkazuje buď na Prevádzkovateľa webstránky alebo www.tabletporn.com webstránku prevádzkovanú Prevádzkovateľom webstránky v príslušnom kontexte.

Výklad pojmov
 • Člen / Zákazník / Zaregistrovaný - Návštevník, ktorý sa zaregistruje na služby stránok.
 • Hosť- Návštevník, ktorý vstupuje na www.tabletporn.com stránku bez registrácie k službám stránky.
 • Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP)/ Účinkujúci/Modelka - Fyzická osoba, staršia ako 18 (alebo 21) v závislosti od danej jurisdikcie, poskytujúca predstavenie, chat alebo interakciu s Členmi a Hosťami na stránke.
 • Poskytovateľ erotických služieb (ASP) Zostatok kreditu - Na stránkach www.tabletporn.com majú členovia príležitosť získavať kredity na platenie za prémiové služby kupovaním balíčkov. Platby bezpečne spracováva náš platobný operátor a zakúpené kredity sa následne objavujú na účte člena ako zostatok.
 • Free Chat - povolená možnosť komunikovať s poskytovateľom erotických služieb vo forme online chatu.
 • Súkromný chat - V súkromnom chate je členom dovolené si písať alebo sa rozprávať (hlasovou komunikáciou) s poskytovateľmi erotických služieb priamo a s vylúčením bežných užívateľov.

Svojim vstupom či registráciou na tieto webové stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a prijímate ich:

 1. www.tabletporn.com sú online erotické interaktívne stránky (vrátane erotického a sexuálneho obsahu s nahotou i bez nahoty). Z toho dôvodu je neplnoletým prístup zakázaný. Prístup na www.tabletporn.com sa neodporúča osobám, ktoré by sa mohli cítiť dotknuté zábavným erotickým obsahom, a prípadný prístup na www.tabletporn.com je pre takéto osoby na ich vlastnú zodpovednosť.
 2. Zábavný erotický obsah týchto stránok poskytujú ženy a muži starší ako 18 rokov z celého sveta bežne označovaní ako poskytovatelia erotických služieb (ASP - Adult Service Providers).
 3. Poskytovatelia erotických služieb (ASP) chatujú a robia živé show pomocou svojej webkamery pre užívateľov z celého sveta, ktorí si ich vybrali na základe živých prenosov, fotografií a upútaviek aj platených videí.
 4. www.tabletporn.com poskytuje ASP v rozličných kategóriách, ktoré sa môžu z času na čas meniť. Bez ohľadu na vyššie uvedené, prosím berte na vedomie nasledovné:
  1. V kategórii Sexy Flirt je nahota alebo sexuálne provokatívne správanie v bezplatnom chate zakázaná. V súkromnom chate je to, čo ukážu, na rozhodnutí Modelky.
  2. V kategórii Spriaznená Duša a všetkých podkategórií, napr. Tanečník a pod., Modely nemajú poskytovať alebo implikovať akýkoľvek sexuálne explicitný obsah, či už písaný, zobrazený alebo vysielaný. Chat by mal byť tematicky spriaznený so špecifickou subkategóriou.
  3. Vo všetkých ostatných kategóriách môžete vyžadovať erotickú šou počas Súkromného Chatu v súlade s tým, čo môže Model v Súkromnom Chate predviesť, ako má uvedené v profile. Všeobecným pravidlom je, že účinkujúcim nie je dovolené vo Free Chatu ukazovať nahotu alebo akýkoľvek pornografický obsah.
 5. www.tabletporn.com na svojich stránkach používa dve najobľúbenejšie štandardné technológie, aby ponuka obsahu mohla byť dokonale prispôsobiteľná a zaručovala najvyššiu možnú užívateľskú prívetivosť. Na www.tabletporn.com je užívateľ Pánom!

článok: www.tabletporn.com - služby a záruky

 1. Stránky www.tabletporn.com sú rozdelené na konkrétne oblasti, ktoré ponúkajú zábavné erotické služby zadarmo alebo za poplatok. www.tabletporn.com neustále obohacuje svoje služby, aby boli splnené požiadavky užívateľov.
 2. Pred objednaním zamýšľanej služby je dôležité vziať do úvahy jej obsah, cenovú ponuku a spôsoby platby (kreditnou a platobnou kartou, online platba atd.) umožnené pre túto službu vo Vašej krajine. Informácie nájdete na webových stránkach.
 3. Zverejnenie iného obsahu na webových stránkach neznamená, že www.tabletporn.com podporuje jeho autora ani že preberá za takýto obsah zodpovednosť.
 4. www.tabletporn.com nedáva, a to v rozsahu povolenom zákonom, žiadne záruky alebo vyhlásenia, pokiaľ ide o informácie, služby alebo produkty poskytované prostredníctvom alebo v súvislosti so službou. Odberatelia a/alebo Hostia užívajú služby na vlastné nebezpečenstvo.
 5. www.tabletporn.com sa sústavne usiluje o poskytovanie čo najlepšieho možného obsahu a služieb pre každého užívateľa. Nemôže však dávať záruky predajnosti, vhodnosti k nejakému účelu či bezvýslednosti užívania obsahu v zmysle jeho správnosti, presnosti, včasnosti, spoľahlivosti ani iného.
 6. Ani www.tabletporn.com ani strana zapojená do tvorby, výroby alebo poskytovania služby alebo obsahu nie je zodpovedná za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame alebo veľké škody vyplývajúce z prístupu k, užívania, alebo výkladu, služieb, tovaru alebo informácií poskytnutých od alebo prostredníctvom www.tabletporn.com, bez vplyvu podmienok stanovených nižšie v tejto dohode.
 7. Po explicitnom súhlase zákazníka (cez email alebo chat), www.tabletporn.com - Tím Podpory spustí diaľkovo ovládanú reláciu pre prístup k počítaču zákazníka pre vyriešenie a opravenie technických problémov alebo získaniu systémových informácií pre nájdenie pôvodu chyby.

  Po výslovnom súhlase pre 'diaľkovo ovládanú reláciu' zákazník súhlasí vzdať sa akýchkoľvek právnych krokov, ktoré môže mať proti www.tabletporn.com a jeho zamestnancom v súvislosti s diaľkovo ovládanou reláciou.
 8. Ak je Poskytovateľ Služieb (ASP) označený ako "Exkluzívny Model dostupný len na www.tabletporn.com", to znamená, že ASP má exkluzívnu dohodu priamo alebo nepriamo podpísanú s Prevádzkovateľom Webstránky. To znamená, že tohto ASP môžete nájsť len na www.tabletporn.com a webstránkach, ktorých obsah je poskytovaný Prevádzkovateľom Webstránky.

článok: www.tabletporn.com - zásady

 1. www.tabletporn.com nemá v úmysle podporovať akékoľvek nemorálne záujmy; za týmto účelom za týmto účelom boli ustanovené prísne pravidlá.
 2. Ako platinový sponzorský člen asociácie webových stránok hájacich ochranu dieťaťa ASACP a člen organizácií RTA (organizácie Určené pre dospelých) a ICRA (asociácie hodnotiteľov obsahu internetu) sa www.tabletporn.com zaväzuje k ochrane neplnoletých jedincov.
 3. Služby www.tabletporn.com sú dostupné iba osobám starším ako 18 rokov (v niektorých krajinách 21 rokov). Z tohto dôvodu nie je pre mladistvých žiadny explicitne erotický materiál ľahko dosiahnuteľný.
 4. Osobám mladším ako 18 (v niektorých oblastiach 21) rokov rovnako nie je dovolené byť poskytovateľom erotických služieb (ASP). Z toho vyplýva, že všetci poskytovatelia erotických služieb (ASP) v čase fotografovania alebo natáčania dovŕšili 18 (v niektorých oblastiach 21) rokov a správca záznamov eviduje pre toto dôkazy. www.tabletporn.com v žiadnom prípade nevyužíva deti ako poskytovateľov erotických služieb (ASP).
 5. Všetci poskytovatelia erotických služieb (ASP) musia spĺňať tri hlavné požiadavky:
  1. podpísanie dohody, v ktorej sa prehlasuje okrem iného pravosť poskytovaných osobných údajov a veku;
  2. poskytnutie naskenovanej kópie identifikačného preukazu;
  3. poskytnutie fotografie, na ktorej poskytovateľ erotických služieb (ASP) drží svoj identifikační preukaz vedľa svojej tváre.
 6. Účty poskytovateľov erotických služieb (ASP) sú v prípade, že porušia zásady www.tabletporn.com, okamžite a trvalo zastavené.
 7. Na www.tabletporn.com je zásada nulovej tolerancie k detskej pornografii (písanej aj obrazovej). V prípade najmenšieho podozrenia je dotyčný účet okamžite a trvalo uzavretý a môžu byť kontaktované príslušné orgány.
 8. www.tabletporn.com si vyhradzuje právo okamžite a trvalo uzavrieť účet, ktorého viditeľný názov je urážlivý, vzťahuje sa k mladistvým alebo existuje najmenšie podozrenie, že ide o falzifikát.

článok: www.tabletporn.com - registrovaní uživatelia

 1. K registrácii na www.tabletporn.com je bezpodmienečne nutné dovŕšiť vek 18 alebo v niektorých oblastiach 21 rokov, v súlade s miestnou legislatívou príslušnou pre užívateľa.
 2. Registrací na www.tabletporn.com a přijetím této dohody, Odběratel tímto výslovně souhlasí s využitím služeb z tohoto webu během lhůty pro odstoupení a odběratel výslovně uznává, že on/ona ztrácí jeho/její právo na odstoupení od smlouvy/zrušení jakékoliv práva, pokud jde o využití těchto služeb. Výše uvedený výslovný souhlas je v souladu se směrnicí o právech spotřebitelů (2011/83/EC) ze dne 25. října 2011, provedené v Lucemburku zákonem ze dne 2. dubna 2014.
 3. Registráciou na www.tabletporn.com a prijatím tejto zmluvy užívatelia súhlasí, že odškodní stránky www.tabletporn.com, ich úradníkov, predstaviteľov, partnerov, právnikov, akcionárov, manažérov, členov, agentov i zamestnancov, zaplatí im súdne trovy a udrží ich bezúhonnosť v prípade akýchkoľvek sťažností, strát, záväzkov alebo výdavkov (vrátane primeraných nákladov na právne zastúpenie) nárokovaných tretími stranami v súvislosti so správaním užívateľov, ich vyhláseniami alebo činnosťami, rovnako ako v súvislosti s porušením akýchkoľvek podmienok a záväzkov tu obsiahnutých alebo s nezákonným konaním v rámci tejto zmluvy.
 4. V prípade protiprávneho konania alebo porušenia tejto Dohody Odberateľom, www.tabletporn.com môže odstrániť, bez upozornenia, odberateľov účet a/alebo čokoľvek s ním súvisiace.www.tabletporn.com nie je zodpovedná za akékoľvek možné straty v prípade ukončenia alebo kreditnej kompenzácie či vrátenia. www.tabletporn.com je oprávnená suspendovať Používateľský(é) účet(y) a Členov od používania Webstránky a/alebo jednostranne uzavrieť Používateľský(é) účet(y) s okamžitou platnosťou, ak sa www.tabletporn.com domnieva, že Člen nesplnil alebo nespĺňa podmienku(y) stanované v týchto Podmienkach Používania. V prípade vypovedania tejto Dohody spôsobenej porušením, protiprávnym konaním alebo podozrením, že Člen nesplnil podmienku(y) stanované v týchto Podmienkach Používania, www.tabletporn.com je ďalej oprávnený diskrétne zabanovať akékoľvek súvisiace kreditné karty a/alebo platobné prostriedky (bez časového obmedzenia) asociované s takýmto účtom(i), ktoré je/sú ukončené, keď sú okolnosti takéhoto konania opodstatnené.
 5. Táto dohoda musí byť účinná od dátumu, kedy Hosť vstúpi www.tabletporn.com a/alebo sa Odberateľ registruje na www.tabletporn.com} a prijíma túto dohodu, a zostáva v platnosti, kým nie je riadne ukončená ktoroukoľvek zo strán v plnom súlade so zmluvnými podmienkami jasne uvedenými v tejto Zmluve.

článok: www.tabletporn.com - poplatky, kompenzácie, kredity, vrátenie poplatkov a správa nelegálneho konania

 1. Užívatelia môžu nakupovať kreditové balíčky, ktoré je možné míňať v dostupných oblastiach erotickej zábavy; pred výberom služieb je teda nutné, aby užívateľ vzal na vedomie odpovedajúci obsah, cenovú ponuku a možnosti platby na webových stránkach.
 2. Chatovanie s oblečenými poskytovateľmi erotických služieb (ASP) je zadarmo. Ak však chce užívateľ prístup k úplnej funkcii služby (vrátane vyzlečených poskytovateľov erotických služieb - ASP - a súkromných show), musí kliknúť na tlačidlo Súkromná show a od tohto okamihu sa nachádza vo video chatovej miestnosti s poskytovateľom erotických služieb (ASP) v súkromnom režime, kde sú mu po sekundách odrátané zakúpené kredity. Užívatelia rozumejú, že ASP majú právo dočasne obmedzovať bezplatný chat pre tých, ktorí si zatiaľ nekúpili kreditný balíček
 3. V priebehu súkromnej show s poskytovateľom erotických služieb (ASP) môže užívateľ využiť možnosť Rýchly nákup. Táto funkcia umožní užívateľovi v priebehu show okamžite a ručne navýšiť svoj zostatok kreditu o zvolený balíček.
 4. Predplatitelia môžu tiež použiť funkciu SmartBuy aby mohli využívať súkromné predstavenia bez prerušenia. Táto funkcia umožňuje, aby systém automaticky navýšil kredit predplatiteľa vždy, keď zostatok na účte klesne pod 7 kreditov. V predvolenom nastavení SmartBuy kúpi 27.99 balíček, avšak člen má možnosť zmeniť veľkosť tohto balíčku.
 5. Odberatelia sú upozorňovaní na uvedený automatizovaný nákup vždy ako sa uskutoční pomocou automatického e-mailového upozornenia. Túto funkciu je možné deaktivovať v Nastaveniach Účtu.
 6. Ak je transakcia odmietnutá bankou, funkcia SmartBuy bude automaticky deaktivovaná. Po tom ako člen uskutoční úspešný nákup, funkcia SmartBuy bude znovu aktivovaná.
 7. Platba za použitie uvedených možností bude prevedená spôsobom, ktorý si užívateľ zvolil.
 8. Exception made of certain logistics constraints and arrangement that may occur internally, billing of a given account (the actual price payable for credit packages) depends on Member’s country localisation where the first purchase has originated from, such element to determine the Website Operator with which Member is registered with. In certain cases, however, billing may be made on behalf by another Website Operator in charge for them to recharge one another internally without impact for the Member. In such cases, the billing by a Website Operator different from the one Member is contracted with shall not result in any change for the use of the Website services by the Member and will not result in any additional fee nor loss of credits or of rights for the Member. Irrespective of such billing on behalf as the case may be, the Member shall, at all times, be deemed to be contracted with the Website Operator based on earlier localization (exception made of a change of permanent place of residence as separately notified to the Website Operator). The Member authorizes such billing arrangement as the case may be. Please take into consideration that www.tabletporn.com reserves the right to round prices to the nearest whole number.
 9. Pre fakturačné informácie a podporu nás prosím kontaktujte pomocou príslušných kontaktných údajov, ktoré sa týkajú Prevádzkovateľa webstránky, kde ste registrovaný. Tieto údaje sú uvedené v doložke 13 nižšie.
 10. Ohľadne bankových výdajov je treba, aby sa každý predplatiteľ informoval priamo u svojej banky.
 11. www.tabletporn.com nepreberá zodpovednosť za akékoľvek problémy vyskytujúce sa mimo www.tabletporn.com.
 12. Akékoľvek sťažnosti musia byť vznesené do 24 hodín od vyskytnutia problému na zákazníckom servise www.tabletporn.com. Vzhľadom na zložitosť a náročnosť procesu určenia oprávnenosti sťažností vznesených po uvedenej dobe 24 hodín bude na tieto braný zreteľ len v prípade mimoriadnych udalostí.
 13. Kedykoľvek to bude považované za nutné, môže zákaznícky servis www.tabletporn.com starostlivo prešetrovať hlásenia a ďalšie údaje, ktoré má k dispozícii, a používať pre tieto účely akékoľvek dostupné prostriedky.
 14. V súlade s vyjadrením Účastníka o zrieknutí sa práva odstúpenia/zrušenia na základe bodu 4.2 k súčasnej Zmluve, žiadna požiadavka na vrátenie peňazí alebo zrušenie nebude prijatá, v prípade, že Účastník už začal využívať zakúpený kreditový balík. Niektoré náhrady sú však možné a to za podmienok stanovených v nasledujúcich odsekoch.
 15. www.tabletporn.com preplatí/vykompenzuje len sumu kreditov, ktorá je vo výške určenej podľa zaplatenej sumy a efektívne nahláseného problému, keď bol akýkoľvek kredit stratený kvôli dysfunkcii www.tabletporn.com alebo Poskytovateľa Služieb pre Dospelých (ASP) v časti stránky ktorá explicitne zakazuje poskytovanie erotického obsahu. V prípade, že bol erotický obsah poskytovaný, www.tabletporn.com posúdi situáciu a rozhodne, či je požiadavka zákazníka možná. Modelky v kategórii Sexy Flirt môžu poskytovať erotický obsah v súkromnom chate, avšak nemôžu poskytovať falošné sľuby, ktoré nakoniec nesplnia. Modelky taktiež nemusia poskytovať erotický obsah, ale ak súhlasia, môžu tak vykonať počas súkromnej show.

  Za podmienok uvedených v tomto ustanovení, každý Odberateľ si je vedomý, že ak je on/ona považovaný za Prvého Člena (tento termín je definovaný nižšie), je odporúčané, aby naznačil a/alebo opakoval/a špecifické požiadavky na Poskytovateľa erotických služieb ("ASP") od začiatku súkromného chatu, pokiaľ nie je súkromná show podľa jeho/jej očakávaní a taktiež je potrebné umožniť dostatok času ASP pre vykonanie takejto požiadavky. Ak takto nebude Odberateľ (ako Prvý Člen, tento pojem je definovaný nižšie) konať, náhrady a kompenzácie nebudú učinené, ak o ne Odberateľ zažiada.

  Odberateľ by mal ďalej rozumieť a prijať, že keď sa napojí na už prebiehajúcu súkromnú show, ktorá začal iný používateľ (tento je definovaný ako "Prvý Člen"), odberateľ, ktorý sa následne pripojil na takéto predstavenie ("Nasledujúci Člen(ovia)") je/sú považovaný za pasívnych účastníkov do takej mieri, že poskytovateľ služieb/Model(ky) je/sú vyžadované nasledovať len požiadavky od Prvého Člena. V takomto prípade a v takýchto prípadoch nie je/sú Nasledujúci Člen(ovia) oprávnení k akýmkoľvek kompenzáciám, okrem situácií, kedy môže nefunkčnosť www.tabletporn.com, ktorú môže riadne preukázať Nasledujúci Člen(ovia).

  Mimo Súkromný Chat, Odberatelia môžu taktiež kontaktovať Poskytovateľov Služieb pre Dospelých ("ASP") aj prostredníctvom offline správ alebo, ak je ASP dostupný, cez Video/Hlasový Hovor. Prosím berte na vedomie, že Odberateľ nemôže vytvárať špecifické požiadavky pre ASP cez Video/Hlasový hovor.
 16. Kvôli platobnému systému aplikovanému Prevádzkovateľom webstránky a platobným spracovateľom tretích strán a za predpokladu, že podmienky pre vrátenie peňazí sú splnené, tieto vrátenia platia len pre rovnakú sumu, aká bola pôvodne zaplatená za konkrétny kreditný balíček a tiež za predpokladu, že kredity z kreditného balíčka neboli použité alebo utratené, a to ani čiastočne. V dôsledku toho nie sú nikdy možné žiadne čiastočné vrátenia peňazí. To teda znamená, že vždy, keď je kreditný balíček čiastočne použitý (vrátane odmien za nákup), vrátenie môže prebehnúť len vo forme kreditov (a nie peňazí) do výšky predchádzajúcej výšky kreditného zostatku, čo je tiež predmetom podmienok oprávnenosti. Oprávnené vrátenia peňazí budú spracované rovnakou platobnou metódou, akou boli zakúpené. Korešpondujúca suma kreditov bude potom odpočítaná zo zostatku účtu. Prosím berte taktiež na vedomie, že určité platobné metódy neumožňujú vrátenie kvôli niektorým technickým obmedzeniam vychádzajúcim z ich používania.
 17. Sumy utratené za súvisiace služby ako tikety pre VIP show, Môj Obsah, Prepitné, Prekvapenie, Náhľad, funkciu Snímka, Messenger, offline/súkromné správy, Video/Hlasové hovory, Košík dobrôt a/alebo predplatné MyStory nie sú predmetom vrátení/kompenzácií. Snímka(y) Účinkujúceho sú dostupné dovtedy, dokým je účet Účinkujúceho aktívny a neuzatvorený na webstránke. Prosím berte na vedomie, že všetky bezplatné Náhľady sú považované za exspirované 168 hodín od dátumu a času obdržania posledného bezplatného Náhľadu Prevádzkovateľom webstránky.
 18. Bez ohľadu na vyššie uvedené, www.tabletporn.com nenesie zodpovednosť za akékoľvek hanlivé, urážlivé alebo nezákonné správanie ktoréhokoľvek Hosťa/Odberateľa, alebo za akékoľvek zlyhanie vysielania, chybu, vynechanie, prerušenie, vymazanie, defekt, oneskorenie v prevádzke alebo prenose, zlyhanie komunikačnej linky, odcudzenie alebo zničenie alebo neoprávnený prístup, pozmeňovanie alebo použitie záznamov, či už na základe zmluvy alebo teórie prečinu, alebo na základe akéhokoľvek iného dôvodu žaloby, za akúkoľvek sumu nad rámec sumy zaplatenej Odberateľom www.tabletporn.com.
 19. www.tabletporn.com ani žiadna z jej spriaznených alebo prepojených spoločností nebude za žiadnych okolností, vrátane mimo iného v prípade nedbalosti, niesť zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody vyplývajúce z užívania ich služieb alebo nespôsobilosti ich užívať, bez dotknutia čohokoľvek uvedeného v tomto odseku.
 20. Stránka a všetky jej funkcie musia byť používané po celý čas v rámci ich účelu a určeného používania. Akékoľvek nečestné správanie, konanie, manévre akéhokoľvek druhu, vrátane pokusu, s osobitným zreteľom na obchádzanie platných pravidiel (či už písaných alebo implikovaných) môže viesť k okamžitému suspendovaniu alebo terminácii Členského Účtu. Prosím berte na vedomie, že Prevádzkovateľ Webstránky je oprávnený konať na základe vlastných záverov na základe nepriamych alebo faktických informácií obdržaných z monitoringu webstránky alebo iných aktivít v rámci legality. Prosím berte na vedomie, že vytváranie viacerých účtov tým istým užívateľom pre odovzdávanie viacerých hodnotení a neférové manipulovanie s výsledkami Ocenení spadá do tejto kategórie a môže mať za následok termináciu vášho Členského účtu z www.tabletporn.com. Prípady podvodných aktivít súvisiacich s online transakciami sú považované za vysokú prioritu. Takéto prípady môžu byť posunuté príslušným orgánom, v rámci platných regulácií na ochranu osobných údajov.
 21. Registrovaný užívateľ súhlasí, že v prípade akejkoľvek podvodné transakcie má www.tabletporn.com právo použiť všetky dostupné informácie k všetkým právnym krokom, vrátane okrem iného histórie prehliadača, IP a e-mailových adries a ďalších sledovateľných činností. Počas takýchto právnych krokov môžu stránky www.tabletporn.com využiť ďalšiu odbornú vyšetrovacú stranu a zdielať isté informácie, aby vyhoveli oprávneným požiadavkám, chránili svoje práva a obhájili záujmy svojich zákazníkov. Registrovaný užívateľ ponesie všetky náklady spojené s akýmkoľvek podvodným konaním.
 22. www.tabletporn.com poskytuje plnú súčinnosť príslušným štátnym orgánom vyšetrujúcim podvodné transakcie a iné skutočnosti podliehajúce pod súdnu právomoc a odpovedá na súdne príkazy a zásielky. Z týchto dôvodov môžu platiaci členovia na našich stránkach používať len svoje platobné metódy.
 23. Vezmite prosím na vedomie, že stránky www.tabletporn.com si vyhradzujú právo zaokrúhliť sumu na vyplatenie kompenzácie alebo náhrady peňazí, a sú týmto splnomocnené zaokrúhlenie uplatniť.
 24. Prosím berte na vedomie, že ak byť novým užívateľom je podmienkou pre získanie akejkoľvek odmeny, tak potom len registrácia na www.tabletporn.com nie je považovaná za bytie novým členom. Bonusové/bezplatné kredity sú dostupné jednorazovo pre nové nákupy nových členov len na jednej webstránke z webstránok prevádzkovaných Prevádzkovateľom webstránky. Kredity alebo iné odmeny nie sú dostupné pre nákupy cez telefón alebo CCBill. Odmeny nie sú súčasťou zakúpených kreditných balíčkov a teda vrátenia NIE SÚ možné možné po ich utratení/použití na našej webstránke.
 25. Prosím berte na vedomie, že ak je dostupná jednorázová ponuka na akýkoľvek kreditný balíček, tak táto ponuka je aplikovateľná len jedenkrát pre používateľa existujúceho alebo nového, bez ohľadu na počet zaregistrovaných účtov (existujúcich a/alebo nových), ktoré ktorýkoľvek používateľ môže mať a/alebo bez ohľadu na to, aké iné podvodné metódy môže použiť. Vtedy bude nákup spracovaný bez zľavy a výška kreditov bude dodaná vo výške ekvivalentu bez zľavy. Prosím taktiež berte na vedomie, že zľavnené kreditné nákupy alebo iné kredity z iného účtu môžu byť prevedené na iného používateľa alebo Členský účet. Bez ohľadu na vyššie uvedené, zdôrazňujeme, že zľavnené alebo súvisiace promo kredity nie sú dostupné pre používateľov, ktorý nákup vykonajú prostredníctvom nasledovných platobných metód: Platba Telefónom, Platba Darčekovou Poukážkou, Bitcoin/Litecoin, Altcoins, Paysafecard, Neosurf, Blik, GlobalCharge, Skrill, Przelewy24, Webpay, Spei, PagoEfectivo, AstroPay, Efecty a Boleto alebo členov, ktorých platby spracováva CCBill. Prosím berte na vedomie, že počas propagácií, akékoľvek kreditné balíčky, ktoré prevyšujú 157.99 kreditov môžu mať rovnaké benefity a/alebo extra kredity (podľa okolností) ako 157.99 kreditný balíček.
 26. Noví odberatelia môžu overiť svoju kreditnú kartu malou transakciou, za ktorú môžu získať 9.99 propagačných kreditov. Suma za overenie karty bude okamžite vrátená držiteľovi karty. Vyššie spomenuté propagačné kredity nie sú dostupné pre používateľov, ktorí už majú členstvo na www.tabletporn.com alebo na akejkoľvek inej stránke prevádzkovanej Prevádzkovateľom webstránky.
 27. V zobrazenej cene kreditových balíčkov sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s menou a transakcií. www.tabletporn.com si vyhradzuje právo upraviť ceny vzniknuté kolísaním kurzu meny.
 28. Prosím berte na vedomie, že zneužívanie overenia kreditnej karty a/alebo emailovej adresy môže viesť k vypovedaniu tejto dohody prevádzkovateľom webstránky. Taktiež prosím berte na vedomie, že do týždennej awards hry sa započítavajú len tie kredity, ktoré vyplývajú z kreditných nákupov toho istého členského účtu.
 29. Podľa pravidiel Club Elite programu, ako je definované na samostatnej stránke v účte Používateľa, Používatelia získavajú Club Elite body po tom, ako utrácajú kredity. Kredity ktoré budú predmetom náhrad alebo kompenzácií nebudú použité na zvýšenie Club Elite bodov. Taktiež je prítomný denný pokles bodov, ktorý je nastavený pre každú úroveň zvlášť. Tieto poklesy sa dejú každý deň, bez ohľadu na Vašu aktivitu na webstránke. Prosím berte na vedomie, že body nemôžu byť prevádzané alebo zdieľané medzi účtami, bez ohľadu na to, či dané účty vlastní jedna a tá istá osoba. Po zatvorení účtu budú všetky Club Elite body stratené a nebudú sa dať obnoviť. Prosím kontaktujte Zákaznícky Servis ak si neželáte zúčastňovať sa na Club Elite programe. Prijatím tejto Dohody, Odberateľ uznáva a súhlasí, že si prečítal a pochopil pravidlá a regulácie Club Elite programu.
 30. Zaregistrovaním na www.tabletporn.com sa každý Člen automaticky zúčastňuje Club Elite programu. V rámci Club Elite programu Členovia získavajú body na základe utratených kreditov počas daného mesiaca. Viac bodov znamená lepšiu úroveň, čo znamená, že aj úplne obyčajný člen môže po čase byť Casanova (Úroveň VI. – viac info tu). Ku každej úrovni patrí aj násobič, ktorý pomáha Členom rýchlejšie zbierať Club Elite body.
 31. Člen získa vyššiu úroveň ak nazbieral/nazbierala dostatočné množstvo bodov počas kalendárneho mesiaca. Novo nadobudnutá úroveň bude ponechaná do konca nasledovného kalendárneho mesiaca. Len časť bodová, ktorá je nad danou úrovňou bude ponechaná a presunutá do ďalšieho kalendárneho mesiaca. Všetky ostatné body budú resetované a stratené v prvý deň nového kalendárneho mesiaca. Prosím berte na vedomie, že tieto body ubúdajú každý deň bez ohľadu na vašu dennú aktivitu a počet ubúdania je viazaný na každú úroveň zvlášť.
 32. Členovia môžu v Nastaveniach kedykoľvek nastaviť, či chcú zdieľať ich Club Elite úrovne s ostatnými Členmi alebo Modelkami. Ktorýkoľvek Člen môže zrušiť svoju účasť v Club Elite programe zaslaním takejto požiadavky Zákazníckemu Servisu.
 33. Zaplatením za video alebo album na stránke Účinkujúceho, tento obsah Vám bude viditeľný na 90 dní. Prosím berte na vedomie, že aj počas tejto doby má Účinkujúci právo kedykoľvek zmeniť tento obsah. Ak je účet Účinkujúceho zrušený z akýchkoľvek dôvodov, jeho/jej obsah nebude viditeľný na www.tabletporn.com.
 34. Člen, ktorý utratí u daného Účinkujúceho v bezplatnom chate pomocou Prekvapení od posledného času obnovenia budú ocenení titulom "Kráľ Miestnosti" na 24 hodín, pokiaľ iný Člen nedá Účinkujúcemu počas tej istej periódy viac Prekvapení. Titul "Kráľ Miestnosti" neoprávňuje Člena k žiadnym výhodám alebo benefitom a je platný len v bezplatnom chate.
 35. Prevádzkovateľ Webstránky môže spustiť referenčné programy z času na čas a ak sa takýto program spustí, platia pravidlá uvedené nižšie:

  Ak ste si niekedy zakúpili kreditný balíček v hodnote aspoň 17.99 kreditov, máte nárok zúčastniť sa v našom referenčnom programe cez ten istý Členský účet a odkazovať priateľov na www.tabletporn.com pod nasledovnými podmienkami. Prosím berte na vedomie, že odkazovaním priateľov im poskytnete referenčný odkaz, ktorý ich presmeruje na našu stránku, ktorá ich môže identifikovať len ak sa zaregistrujú. Informácie s tým súvisiace nájdete vo svojom používateľskom účte. Je vašou zodpovednosťou oboznámiť osobu, ktorej ste poskytli odkaz, že ste tak urobili na základe vášho záujmu získať odmenu, a tiež, že ste porozumeli a akceptovali to, ako spracúvame ich údaje. Viac informácií nájdete tu.

  Máte nárok na určitú odmenu v podobe kreditov (nie je možné ich vrátiť ani vymeniť za peniaze), ak nový Člen, čiže osoba ktorá sa nikdy nezaregistrovala na akúkoľvek stránku prevádzkovanú Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., navštívi www.tabletporn.com cez váš referenčný odkaz, zaregistruje sa ako člen a urobí svoj prvý úspešný nákup. Zároveň tiež daný nový Člen získa určitú kreditnú odmenu.

  Prosím berte na vedomie, že akékoľvek pokusy o zneužitie referenčného systému budú mať za následok odstránenie vášho účtu. Všetky formy spamu sú zakázané, prosíme vás len o pozývanie vašich kamarátov a taktiež prosíme o prečítanie Doložky 11 týkajúcej sa spamu.

  Prevádzkovateľ webstránky si vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať a/alebo zrušiť referenčný program bez predchádzajúceho upozornenia.
 36. Prosím berte na vedomie, že určité transakcie sú spracované cez American Payments United, Inc., korporáciu registrovanú pod číslom 7668152 u štátneho tajomníka štátu Delaware so sídlom na 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Essex, USA.
 37. Minúty do Bezplatného súkromia. Prevádzkovateľ Webstránky môže z času na čas spustiť propagačné ponuky, kde môžete získať bezplatné sekundy/minúty do Súkromného chatu. Ďalšie špecifické podmienky môžu byť aplikované v závislosti od propagačných ponúk.

Odstavec: www.tabletporn.com - Vyhlásenia Odberateľov a/alebo Hostí

 1. Som si plne vedomý toho, že www.tabletporn.com poskytuje zábavný obsah pre Dospelých svojim Hosťom/Odberateľom.
 2. Som si plne vedomý/a, že sledovanie erotického obsahu je dovolené len užívateľom starším 18 alebo v niektorých oblastiach 21 rokov.
 3. Výslovne prehlasujem, že k dnešnému dňu som dosiahol/dosiahla vek, ktorý mi umožňuje sledovať erotický obsah v súlade s miestnou legislatívou.Deklarujem, že mám plnú spôsobilosť na právne úkony a mentálnu spôsobilosť slobodne vstúpiť do tejto Dohody a používať/prezerať súvisiace služby bez obmedzenia. Deklarujem, že nebudem používať súčasné služby ak je moja spôsobilosť zmenená z akéhokoľvek dôvodu.
 4. Ja aktuálne žijem v krajine, ktorú som pravdivo a presne uviedol vo formulári počas registrácie na www.tabletporn.com a beriem povinnosť bezodkladne informovať, do 24 hodín, o akýchkoľvek zmenách v mojom pobyte zaslaním emailu na help@jwsbill.com. Taktiež súhlasím, že Prevádzkovateľ webstránky je povinný vyberať všetky príslušné dane na základe môjho bydliska ako Člena.
 5. Beriem na vedomie, že vyššie uvedená povinnosť bude považovaná za platnú až do doby, kedy www.tabletporn.com potvrdí, že vyššie uvedené zmeny boli prijaté.
 6. Som plne a výlučne zodpovedný/á za akékoľvek nepravdivé prehlásenie ohľadom môjho bydliska a za neinformovanie www.tabletporn.com o jeho zmene v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
 7. Rovnako potvrdzujem, že som si vedomý svojej trestnej zodpovednosti, a budem preto za každých okolností konať v súlade s príslušnými zákonmi a obecne uznávanou morálkou svojej lokality.
 8. Som presvedčený/a, že ako dospelá osoba mám výlučné právo čítať a sledovať akýkoľvek obsah, ktorý považujem za vhodný.
 9. Čítanie alebo prezeranie obsahu týchto stránok nijako nenarušuje normy alebo zákony môjho okolia, mojej obce, môjho mesta, kraja, krajiny alebo štátu.
 10. Som si plne vedomý/a, že obsah a materiál poskytovaný na www.tabletporn.com, vrátane mimo iného živých kamerových prenosov, obrázkov, grafík, aplikácií a textov sú riadne zabezpečené príslušnou legislatívou a že všetky práva sú vyhradené. Budem ich preto používať výlučne pre svoju osobnú potrebu.
 11. Som si plne vedomý(á), že www.tabletporn.com bude plne spolupracovať s oprávnenými úradmi pri vyšetrovaní podvodných transakcií a iných záležitostí, ktoré patria pod právne záležitosti, a bude tiež odpovedať na súdne predvolania, a súhlasím s tým.
 12. Beriem na vedomie, že www.tabletporn.com a spriaznené servery neponesú zodpovednosť za akékoľvek právne dôsledky, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok podvodného vstupu na tieto stránky alebo ich užívaniu, prípadne ako dôsledok podvodného prístupu k materiálom tu nachádzajúcich sa či ich užívaniu.
 13. Rovnako beriem na vedomie, že www.tabletporn.com ani žiadna zo spriaznených alebo sesterských spoločností neponesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené kontaktmi s poskytovateľmi erotických služieb (ASP).
 14. Chápem a prijímam skutočnosť, že www.tabletporn.com ani žiadna zo spriaznených alebo sesterských spoločností neponesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčne nahradzované škody, ktoré môžu vyplynúť z nepravdivých prehlásení a ich prípadných dôsledkov, z porušovania práv užívateľov, prostitúcie, pedofílie, detskej pornografie, nelegálneho zneužívania, vykorisťovania alebo obchodu so ženami či deťmi.
 15. Ja súhlasím a beriem na vedomie že intelektuálne práva (vrátane ale bez obmedzenia práva na používanie, adaptovanie, prekladanie, atď.) akéhokoľvek obsahu (napr. chat, správy, obrázky, videá atď.) vytvorené, publikované alebo akokoľvek prístupné verejnosti na www.tabletporn.com patria www.tabletporn.com.
 16. Týmto výslovne potvrdzujem, že nebudem využívať služby www.tabletporn.com pre propagáciu akýkoľvek obsah a/alebo produkt, ktorý patrí konkurencii Prevádzkovateľa Webstránky. Akýkoľvek pokus používať na www.tabletporn.com oficiálne mená a/alebo ochranné známky a/alebo akékoľvek iné odkazy na www.tabletporn.com konkurenciu, vrátane chybného hláskovania, bude považované za neférovú marketingovú praktiku a bude stíhané zákonom. Týmto beriem na vedomie a súhlasím, že v prípade porušenia tejto doložky môže byť môj účet uzatvorený.
 17. Výslovne autorizujem www.tabletporn.com sledovať a nahrávať moju online aktivitu na webstránky, obmedzenú na správy v súkromných chatoch, skladajúcu sa z mojich požiadaviek pre www.tabletporn.com služby, e-maily, hlasovania, prepitné a/alebo prekvapenia odoslané/rozdané Poskytovateľom služieb pre dospelých a pod.
 18. Beriem na vedomie a súhlasím že akýkoľvek materiál nahraný alebo ako originálna práca urobená na základe tejto Dohody a/alebo používaním www.tabletporn.com služieb (a všetkých práv, vrátane ale bez obmedzenia autorských práv) patria a sú výhradným vlastníctvom www.tabletporn.com.
 19. Týmto sa výslovne vzdávam všetkých práv a prehlasujem, že sa vzdávam akýchkoľvek nárokov vzniknutých porušovaním mojich práv zo strany www.tabletporn.com, vrátane okrem iného morálnych práv, práv na súkromie, práva na publicitu, vlastníckych a iných práv alebo práv na kredit za materiály alebo myšlienky tu uvedené.
 20. Prehlasujem a beriem na vedomie, že nejednám ako právnická osoba, ale ako jednotlivý zákazník, av žiadnom prípade nákup služieb v tejto zmluve nebude považovaný za súčasť mojich profesionálnych aktivít.

Odstavec: www.tabletporn.com - Povinnosti Odberateľov a/alebo Hostí

 1. Súhlasím, že nebudem kopírovať, reprodukovať, publikovať, sťahovať, prenášať ani inak robiť verejnosti prístupný obsah alebo materiály z www.tabletporn.com bez predchádzajúceho písomného súhlasu od www.tabletporn.com.
 2. V plnej miere ponesiem dôsledky prípadného uvedenia nepravdivých údajov a ponesiem zodpovednosť za právne dôsledky, ktoré môžu vyplynúť z prezerania, čítania alebo sťahovania materiálov a obrázkov umiestnených na týchto stránkach.
 3. Nebudem nikdy vystavovať mladistvých obsahu týchto stránok a budem čo najlepšie predchádzať tomu, aby mladiství mali prístup k týmto stránkam alebo mohli zahliadnuť ich obsah, najmä napríklad tým, že nebudem uvádzať takéto stránky medzi ich obľúbené. V prípade, že neplnoletí by mali prístup k www.tabletporn.comcom cez môj účet alebo pomocou údajov z mojej platobnej karty, nesiem za toto osobnú zodpovednosť.
 4. Preberám všetku zodpovednosť za udržanie bezpečnosti môjho účtu a hesla.
 5. Nebudem uvádzať osobné informácie, poskytovať alebo podporovať eskortné služby či prostitúciu.
 6. Nebudem si dohadovať osobné stretnutia s akýmkoľvek Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP), keďže je to zakázané a taktiež nebudem vymieňať svoje telefónne číslo s Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP)/Odberateľom, alebo akokoľvek inak sa pokúšať o fyzický kontakt s Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP)/Odberateľom. V každom prípade potvrdzujem, že www.tabletporn.com nie je zodpovedný, ak budú porušené tieto Zmluvné Podmienky a ja sa pokúsim o fyzický kontakt s Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP)/Odberateľom. Som si vedomý, že v prípade, že bude dokázané osobné stretnutie s Poskytovateľ Služieb pre Dospelých (ASP) alebo aj pokus, môžem byť vyhodený z Webstránky a môj účet bude uzatvorený bez nároku na kompenzácie.
 7. Nebudem používať obscénne slová, vyhrážať sa alebo porušovať práva návštevníkov, SP, Tím Podpory www.tabletporn.com alebo manažment webstránky, pretože je to zakázané.
 8. Posielaný a preposielaný text a zvolené užívateľské meno nebudú urážlivé, nebudú sa týkať pedofílie, dospievania, brutality alebo zoofílie a nebudú sa vzťahovať k vylučovaniu či konzumácii telesného odpadu.Taktiež používateľské meno, ktoré si zvolíte pri registrácii na webstránke nesmie obsahovať akékoľvek osobné informácie o vás (ako napríklad vaše skutočné meno) alebo informácie, ktoré môžu umožniť druhej osobe spojiť si to s vašou skutočnou identitou (napr. vaše verejné používateľské meno, ktoré používate na sociálnych platformách ako Facebook, Twitter, atď.). V prípade, že si zvolíte používateľské meno, ktoré môže viesť k vašej identifikácii, prosím berte na vedomie, že ste plne zodpovedný za takýto čin a my nie sme zodpovední za akúkoľvek identifikáciu iným používateľom našej stránky).
 9. Nebudem používať poznámky a užívateľské mená, ktoré odporujú dobrým mravom, naznačujú porušovanie zákonov alebo sú klamlivé.
 10. Okamžite oznámim www.tabletporn.com akékoľvek protiprávne správanie ASP rovnako ako aj akékoľvek zakázané obchodné známky, značky a/alebo licencovanú hudbu.

Doložka: www.tabletporn.com - Prepitné, Prekvapenie, Jasmin Gift a Košík dobrôt

 1. Ako súčasť online zábavných služieb na Webstránke môže Člen posielať kredity alebo odevy pre Modelky ("Prekvapenie" alebo "Prepitné" a "Jasmin Gift" služby). Prosím berte na vedomie, že zaslanie Jasmin Gift nie je dostupné pre všetky Modelky a Členovia nemôžu zaslať Gift, ktorý už Modelka obdržala. Členovia môžu zvoliť samotný Gift, zatiaľ čo si Modelka zvolí farbu a veľkosť. Doručenie je organizované Prevádzkovateľom webstránky. Cena zaslania Jasmin Gift ja zahrnutá v celkovej cene, vrátane všetkých dodatočných poplatkov a poplatkov za prepravu.
 2. Oproti Prekvapeniu alebo Prepitnému, Jasmin Gift musí byť akceptovaný Modelkou. Ak Modelka odmietne Jasmin Gift alebo ho neprijme do siedmych (7) dní, Členovi, ktorý odoslal tento Gift, budú vrátené kredity. Prekvapenie, Prepitné a Jasmin Gift služby nie sú predmetom akýchkoľvek vrátení/kompenzácií a práva na odstúpenie/zrušenie platia z doložky 4.3.
 3. Košík dobrôt. Členovia majú možnosť zapojiť sa do fondu kreditov ("Fond") na profilovej stránke niektorých Modeliek ("Zúčastňujúce Modelky"), s cieľom dosiahnuť určitú sumu kreditov vo Fonde ("Cieľ") po dobu šiestich mesiacov ("Doba trvania"). Hodnota Cieľu je dostupná na profilovej stránke každej Zúčastňujúcej Modelky. Keď Fond Zúčastňujúcej Modelky dosiahne Cieľ, košík s Jasmin Gifts (hodnota je stanovená podľa hodnoty Cieľa) bude zaslaný Zúčastňujúcej Modelke.
  1. Ak Cieľ nebude počas Doby trvania dosiahnutý, Zúčastňujúca Modelka získa alternatívnu kompenzáciu v hodnote kreditov v jej Fonde, po separátnom súhlase medzi Prevádzkovateľom Webstránky a Zúčastňujúcou Modelkou.
  2. Ak sa vo Fonde Zúčastňujúcej Modelky naskytne exces kreditov nad Cieľ, Zúčastňujúca Modelka okrem košíka s Jasmin Gifts získa aj dodatočnú kompenzáciu v hodnote exces kreditov vo Fonde, po separátnom súhlase medzi Prevádzkovateľom Webstránky a Zúčastňujúcou Modelkou.

článok: www.tabletporn.com - rušenie registrácie

 1. Užívatelia majú možnosti kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na službách www.tabletporn.com.
 2. Ak chcete zrušiť Váš odber a uzatvoriť váš účet, prosím zvoľte "Odstrániť moje Údaje" v nastaveniach Vášho účtu. Po overení vášho rozhodnutia bude Váš status Odberateľa zmenený na "Zrušený" a my odstránime vaše osobné údaje uložené v našom systéme s výnimkou tých, ktoré sú vyžadované zákonom, našimi obchodnými záujmami alebo akýmikoľvek účelmi, ako je vysvetlené v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
 3. www.tabletporn.com si vyhradzuje právo zastaviť alebo zrušiť registráciu v prípade porušenia tejto zmluvy alebo v prípade akéhokoľvek nezákonného konania registrovaného užívateľa v rámci tejto zmluvy a kontaktovať príslušné úrady okrem iného vrátane podania trestného oznámenia a kontaktovanie prokurátora.

článok: www.tabletporn.com - osobné údaje a zásady ochrany súkromia

 1. Keď si prehliadate našu stránku, keď sa chcete zaregistrovať ako Člen a/alebo používať funkcie našej webstránky, budete zdieľať a/alebo my budeme zhromažďovať niektoré vaše osobné informácie. Prosím pozorne si prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vysvetľujú ako zhromažďujeme a zdieľame vaše osobné informácie a aké voľby máte ohľadom využívania vašich osobných údajov.
 2. Ako Člen, neuvádzam a ani nebudem uvádzať akékoľvek falošné informácie a/alebo dokumenty na www.tabletporn.com. Z toho dôvodu, uznávam, že www.tabletporn.com má právo, okamžite a jednostranne, ukončiť túto zmluvu čo i len pri najmenšom podozrení z falšovania.
 3. Systém www.tabletporn.com splňuje bezpečnostné štandardy PCI DSS, teda súbor štandardov od Visa/MasterCard, ktoré majú veľmi prísne požiadavky.
 4. Zamestnanci www.tabletporn.com majú obmedzený prístup ku akýmkoľvek osobným informáciám www.tabletporn.com odberateľov a taktiež sú viazaní mlčanlivosťou. Zamestnanci www.tabletporn.com môžu byť predmetom disciplinárnych konaní, vrátane vypovedania ich kontraktu a pri vážnych prípadoch aj trestné stíhanie.

čláínok: www.tabletporn.com - funkčnosť a bezpečnosť

 1. K zaisteniu plnej funkčnosti www.tabletporn.com odporúča užívateľom povoliť vo svojom prehliadači cookies.
 2. Tím správcov www.tabletporn.com sleduje všetky kamerové prenosy na stránkach 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 3. Vďaka svojej precíznej a jedinečnej štruktúre sa tieto stránky nikdy nestretli s vážnejším narušením bezpečnosti.
 4. www.tabletporn.com is a Scam-Free Zone.

článok: www.tabletporn.com - spam

 1. www.tabletporn.com nerozosiela spamové správy ani ich nebude tolerovať; od všetkých činností súvisiacich so spamom sa dištancuje.
 2. Za spam môže byť považované toto:
  1. Manipulovanie so správami, ako napr. hlavičkami e-mailov, poslanými na počítačový systém www.tabletporn.com alebo jeho prostredníctvom, spôsobom, ktorý by mohol registrovaného užívateľa www.tabletporn.com uviesť v omyl.
  2. Odosielanie pošty z e-mailových serverov tretej strany bez jej vedomia.
  3. Posielanie a rozosielanie informácií nepravdivých, klamlivých alebo akokoľvek ohrozujúcich obchodné záujmy serveru www.tabletporn.com, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti.
  4. Priame alebo nepriame využívanie počítačového systému www.tabletporn.com k uľahčovaniu prenosu nežiaduceho alebo neautorizovaného materiálu, rovnako ako zapríčinenie takejto činnosti. Týka sa to všetkých propagačných materiálov, webových adries a akýchkoľvek iných foriem nevyžiadaných ponúk, ktoré možno nahrávať na servery, posielať diskusnej skupine, posielať e-mailom, elektronicky prenášať či akokoľvek robiť dostupnými.
  5. Viacnásobné nahrávanie na server, prispievanie do diskusie, posielanie e-mailom alebo elektronické prenášanie, ak ide o tú istú správu, webovú adresu alebo diskusný príspevok.
  6. Narušovanie normálneho priebehu dialógu odosielaním správ v rýchlom slede, niekoľkokrát za sebou, písanie iba veľkými písmenami alebo akýmkoľvek správaním, ktoré užívateľovi negatívne ovplyvňuje jeho schopnosť zapájať sa do komunikácie v reálnom čase.
 3. Rozosielanie spamu cez systém www.tabletporn.com alebo obťažovanie registrovaných užívateľov je porušovaním všeobecných podmienok webu.
 4. www.tabletporn.com vynakladá maximálne úsilie, aby boli používatelia ochránení pred škodlivými vplyvmi nevyžiadanej pošty.
 5. Akékoľvek súdne konanie v prípadne šírenia spamu sa považuje za spôsobenie straty pre www.tabletporn.com.
 6. Bez ohľadu na vyššie uvedené, www.tabletporn.com, s povolením účastníkov v súlade s podmienkami tejto dohody, môže zasielať propagačné e-maily o jeho vlastnej a o partnerských stránkach a každý e-mail bude obsahovať možnosť odhlásiť zo zasielania.
 7. Registrovaní užívatelia môžu občas dostať newsletter vzťahujúce sa k www.tabletporn.com. Správy posielané používateľom sa týkajú transakcií alebo vzťahov k stránkam. Prihlásenie a odhlásenie odberu týchto správ je záležitosťou jedného kliknutia. Akékoľvek reklamné správy budú posielané iba ak užívateľ vyjadrí svoj súhlas dostávať takéto propagačné a marketingové informácie.
 8. Pokiaľ chce užívateľ nahlásiť spam, odporúčame použiť funkciu Odkaz pre správcu v ponuke Môj účet alebo zaslať e-mail na support@livecamhelp.com. Tím správcov www.tabletporn.com prešetrí všetky ohlásenia v najbližšej možnej dobe.

článok: www.tabletporn.com - kontakty

 1. Zákaznícky servis môže byť kontaktovaný zo:
  1. Online podpora;
  2. funkcia Odkaz pre správcu na účtoch užívateľov;
  3. Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@jwsbill.com.
  4. Zaslaním listu príslušnému Prevádzkovateľovi Webstránky:

   JWS Americas S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgLuxemburské Veľkovojvodstvo
    alebo 

   JWS International S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgLuxemburské Veľkovojvodstvo

článok: www.tabletporn.com - rôzne

 1. Táto Zmluva stanovuje neobmedzené a úplné porozumenie medzi Hosťami/Odberateľmi a www.tabletporn.com s ohľadom na jej predmet a nahrádza všetky predchádzajúce dohody alebo zmluvy, či už písomné alebo slovné.
 2. Všetky ustanovenia tejto dohody zostávajú v platnosti aj po jej vypovedaní, ak to nie je v rozpore so zákonom či inými ustanoveniami.
 3. Ak bude ktorákoľvek časť tejto dohody považovaná súdom príslušnej justície za nevymáhateľnú, neovplyvní to vymáhateľnosť ostatných častí tejto dohody.
 4. Víťazná strana v akomkoľvek spore činným dodržaní tu uvedených podmienok bude oprávnená požadovať primeranú náhradu výdavkov za právne zastúpenie.
 5. Ak stránky www.tabletporn.com zmenia podmienky tejto zmluvy, zverejní aktuálne znenie všeobecných podmienok na webe alebo zverejní oznámenie o zmene alebo pošle používateľom e-mailovové upozornenie o zmenách s predstihom pred uplatnením zmien.
 6. Ak sú pre vás niektoré zmeny neprijateľné, budete sa musieť vzdať používania stránok www.tabletporn.com a ich služieb a budete musieť ukončiť svoju registráciu (ak ju máte). Ak sa nevzdáte užívanie stránok www.tabletporn.com a ich služieb, bude sa následne mať za to, že ste zmenu prijali.
 7. Nemáte oprávnenie previesť alebo priradiť akékoľvek vaše práva a obligácie podľa tejto Dohody, vrátane vášho používateľského mena a hesla, inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa webstránky. Prevádzkovateľ webstránky môže previesť alebo priradiť jeho práva a obligácie podľa tejto Dohody bez obmedzení.
 8. Všetky právne či zákonné prehlásenia vykonané spoločnosťou www.tabletporn.com, vrátane tejto dohody, budú mať rozhodovaciu platnosť len vo svojej verzii v anglickom jazyku. www.tabletporn.com neakceptuje akékoľvek právne nároky alebo iné sťažnosti vyplývajúce z nedorozumení kvôli nepresnému prekladu. Nemáte oprávnenie previesť alebo priradiť akékoľvek vaše práva a obligácie podľa tejto Dohody, vrátane vášho používateľského mena a hesla, inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa webstránky. Prevádzkovateľ webstránky môže previesť alebo priradiť jeho práva a obligácie podľa tejto Dohody bez obmedzení.
 9. Táto dohoda a vzťahy vyplývajúce z nej medzi www.tabletporn.com a Hosťami/Odberateľmi sa riadia právom Luxemburského Veľkovojvodstva.
 10. Všetky spory vzniknuté medzi www.tabletporn.com a Hosťami/Odberateľmi budú riešené zmierom, a iba vtedy, ak toto riešenie nebude efektívne, kompetentnou súdnou právomocou pre spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú súdy mesta Luxemburgu.
 11. U.S. patentové oznámenie podľa 35 U.S.C. § 287(a). Streamovanie na www.tabletporn.com môže byť predmetom, mimo iných, jedným alebo viacerými patentami číslo 6,766,376; 7,716,358; 8,595,372; 7,490,053 a 10,567,453 na základe nárokov držiteľov takýchto patentov.

Clause: www.tabletporn.com - Digital Services Act

 1. Odstránenie obsahu
  1. The Website Operator has implemented measures to counter the presence of illegal and unauthorized content on the Website. We provide Users with an effective mechanism to report illegal content, service or goods and actively cooperate with designated ‘trusted flaggers’ to ensure prompt identification and removal of such content in compliance with the European Regulation 2022/2065, also known as the Digital Services Act (“DSA”).
  2. Illegal and unauthorized content includes but is not limited to child sexual exploitation and abuse material; terrorist content; hate speech; gambling activities; content generated based on the likeness of another person; unauthorized use of intellectual property and image rights; online fraud and crime, etc.
  • For more information regarding illegal content removal please [click here] and for copy infringement please [click here]
  • For national judicial or administrative orders authorities order notice [click here]
  • For trusted flaggers reports [click here]
 • Content Moderation
  1. The Website Operator employs content moderation measures to ensure compliance with its policies and standards, including support staff and technologic tools facilitating the discovery and removal of unauthorized content. Content uploaded, posted, or shared by Users may be subject to review and removal if found to be in violation of these policies and/or this Agreement.
  2. Users acknowledge that the Website Operator may use automated tools and manual review processes to monitor and moderate content. However, the Website Operator does not guarantee the accuracy, completeness, or timeliness of its moderation efforts.
 • Measure and protection against misuse
  1. The Website Operator is committed to provide legitimate content and addressing every single complaint with sincerity and care taking into account all factual circumstances of each case.
  2. In the event of any system misuse, the Website Operator will take decisive action to mitigate such occurrences.
  3. Upon the discovery of any misuse report from Users and Models, the Website Operator will promptly issue notification letters when legally required. The Website Operator reserves the right to issue sanctions (including partial or complete suspension or deletion of the account) to Users not complying with this Agreement or the applicable law or if notices/complaints sent are manifestly unfounded, without prejudice of a first warning when legally required.
  4. Misuse includes, but is not limited to, the following behaviors:
   1. Submitting manifestly unfounded notices or complaints about illegal or improper content, especially when done repeatedly over a specific period;
   2. Generating a significant volume of reports that contain insufficient or invalid information, in comparison to the total reports made within a designated timeframe;
   3. Submitting, sharing or endorsing in any way illegal content;
   4. Engaging in or promoting harassment, hate speech, bullying, or any form of abusive behavior in interactive areas of the Website;
   5. Deliberately bypassing geographic or other restrictions to access or distribute content not intended for a user's region.
  5. Our decision to issue sanctions will consider each case individually, assessing the extent, gravity, and intention behind the misuse, based on the total and relative frequencies of such activities and their consequences.
  • For example (without prejudice of a specific and case-by-case analysis):
   • Users engaging in illegal requests or sharing unauthorized content through the chat/video feature or using the chat/video feature to harass, bully, or send inappropriate messages to others may receive an initial warning will be issued for firsttime violations. Continued misuse will result in suspensions (that could range from one (1) day for minor infractions to a hundred and eighty (180) days for severe or repeated violations). In extreme cases, such as repeated sharing of illegal content or severe non-compliance with our rules, the User's account may face permanent deletion.
  • For each case, we will notably consider:
   • The nature and content of the messages or interactions, particularly focusing on their legality and adherence to our rules.
   • The frequency and context of the reported behavior, distinguishing between isolated incidents and systematic abuse.
   • The impact of the behavior on recipients and other Users, including potential harm or distress caused.
 • The Website Operator reserves the right to take appropriate actions in response to misuse report and ensuring a safe and respectful environment for all users. We will take necessary measures to address instances of misuse in accordance with this Agreement.
 • Recommender system transparency
  1. The Website Operator is committed to delivering the highest level of service to its Users to ensure a great experience. Therefore, all recommendations provided to Users are carefully selected based on key criteria, including but not limited to user preferences, historical interactions, and content relevance.
 • Kontaktujte nás
  1. To ensure direct and rapid communication with us in a user-friendly manner, you can send an email to our single point of contact for all recipients of our service at: legal.dsa@jwsbill.com. You can contact us by using English and/or French.